Výsledky komunálnych volieb 2018

Zoznam kandidátov na pozíciu starostu obce


Meno a priezvisko Počet hlasov Zvolený

Politické strany, koalície pol. strán, ktoré

kandidáta navrhli alebo nezávislý kandidát

Katarína Janikovicsová 154
Zvolený SMK - MKP 

Výsledky volieb v obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
368 170 46,19 170 168 154

 

Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbyPočet poslancov, ktorý sa mal zvoliťPočet zvolených poslancovZvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstvastarostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
98,82 90,59 5 5 1

 

KandidÁti zvolenÍ za poslancov obecnÉho zastupiteľstva:

Por.

číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, pol. hnutie alebo

koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo mezávislý kandidát

Počet

platných

hlasov

1. Tomáš Szerda SMK - MKP 146
2. Zoltán Magyarics SMK - MKP 134
3. Vojtech Horváth MOST - HÍD 127
4. František Szabados SMK - MKP 126
5. Ján Berger SMK - MKP 108

NÁHRADNÝ KANDIDÁT, KTORÝ NEBOL ZVOLENÝ ZA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Por.

číslo
Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, pol. hnutie alebo

koalícia, ktorá kandidáta navrhla

alebo mezávislý kandidát

Počet

platných

hlasov
1. Vojtech Farkaš SMK - MKP 78

Posledná úprava (Pondelok, 12 November 2018 08:24)