Ochrana obyvateľstva - Lakosok védelme

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí

Zásady správania sa - TU

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia - TU

Tudnivalók vészhelyzetben - ITT

Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti - TU

Ako sa zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok - ITT

Mit kell tenni veszély esetén - ITT

Zásady správania sa počas horúčav - TU

Viselkedési mód a kánikulában - ITT

Odporúčania pre obyvateľstvo - poveternostné vplyvy - TU

Posledná úprava (Utorok, 24 September 2019 08:25)