Výzva ZSD na odstránenie stromov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastnikov, nájomcov a správcov nehnutelhosti na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnost' alebo spol'ahlivost' prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachddzajú na ich nehnutel'nostiach
najneskôr do 07.O1.2O2O    informácie TU

Posledná úprava (Nedeľa, 10 November 2019 08:14)