Koronavírus

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 05.05.2020 - bohoslužby (otvoriť TU/letölthető ITT)

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 05.05.2020 - 2. fáza prevádzky  (otvoriť TU/letölthető ITT)

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.04.2020 - podmienky vstupu na územie SR   (otvoriť TU/letölthető ITT)

            Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania  (otvoriť TU/letölthető ITT)

Rozšírený núdzový stav 08_13_ apríl 2020 uznesenie vlády SR č. 207/2020 (otvoriť TU/letőlthető ITT)

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ šiesta aktualizácia  (otvoriť TU/letölthető ITT)

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 (otvoriť TU/letölthető ITT)

Uznesenie vlády SR zo dňa 27. 03. 2020, ktorým sa vyhlasuje na území SR rozšírený núdzový stav (otvoriť TU/letölthető ITT)

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020 (otvoriť TU/letölthető ITT)

Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU dňa 19.3.2020 o 00:00 hod  (otvoriť TU/letölthető ITT)

Karanténne opatrenie od 19.03.2020 od 6:00 hod. (otvoriť TU/letölthető ITT)

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 piata aktualizácia 18.3.2020  (otvoriť TU/letölthető ITT)

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03  (otvoriť TU/letölthető ITT)

 

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb“ platné od 16. 03. 2020 od 06:00 h  (TU/ITT)

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska  (TU/ITT)

Opatrenie UVZSR z 13.03.2020 - karanténa   (TU/ITT)

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia  (TU/ITT)

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020  (TU/ITT)


Oznam Obecného úradu v Mierove - Béke Község közleménye   (TU/ITT)

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodnutím nariadil zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10.03. do 23.03.2020. Preto na území obce Mierovo sú zrušené všetky podujatia (15. marec, omše, futbalové zápasy, atď).


A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatósága határozatával betiltotta a sport-, kulturális, társadalmi vagy egyéb jellegű tömeges események szervezését.03.10-től 03.23-ig. Ezért Béke község területén ez időszakban törölve lettek az összejövetelek (márc. 15-ei ünnepség, misék, futbalmérkőzések, stb.).

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe - Szlovák Köztársaság országos tiszti főorvosának útmutatása (TU/ITT)

Posledná úprava (Štvrtok, 07 Máj 2020 14:20)