Cestovný poriadok

Slovak Lines zasiela aktualizovaný cestovný poriadok prímestskej linky platný od 10.5.2020 (nedeľa), ktorý prechádza našou obcou. Predmetom zmien je nasledovné: Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.  (otvoriť TU/letölthető ITT)

 

Na základe rozhodnutia pána župana TTSK oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení).   Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Taktiež je potrebné informovať o skutočnostiach,  že je vhodné:

  • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,

  • maximálne využívať možnosti e-shopu na  nabíjanie čipovej dopravnej karty,

  • upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať  24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením  k palubnému počítaču v autobuse

Posledná úprava (Štvrtok, 07 Máj 2020 14:24)